Wyremontowana sala nr 15.

Sala językowo – muzyczna czeka na swoich uczniów.

Janusz Caputa