XI Wiosenny Zlot Turystyczno Ekologiczny „Czyste Góry – Rajcza” – 9.V.2009 r.

16 uczniów naszej szkoły wraz z dwoma opiekunami brało udział w Wiosennym Zlocie.