XXI Zlot Historyczny Odzyskania Niepodległości – Moszczanica / 8.XI.2008 r.

W Zlocie tym wzięło udział 19 uczniów naszej szkoły wraz z dwoma opiekunami. Wyruszyliśmy z placu Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu. Trasa prowadziła przez Rychwałd. Celem wycieczki był ZSAiO w Żywcu – Moszczanicy, gdzie na zakończenie odbyły się 3 konkursy: krajoznawczo – przyrodniczy, plastyczny i pieśni patriotycznej. W przeprowadzonych konkursach zajęliśmy znaczące miejsca.