Zajęcia edukacyjne na temat agresji i przemocy.

W dniu 12 stycznia 2011 roku odbyło się zebranie ogólne, na którym zaproszeni Rodzice naszych uczniów, wysłuchali wykładu Pani psycholog Barbary Wachowicz na temat: „Jak radzić sobie z agresją u dzieci?”.
Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach programu „Szkoła bez przemocy”, w który włączyła się nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym. W  V  edycji programu za główny cel obrano przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Osiągnięcie celu gwarantowane jest przede wszystkim dzięki współpracy Rodziców ze szkołą.
Koordynatorem szkolnego programu „Szkoła bez przemocy” jest Pani mgr Iwona Gandor.
Spotkanie zorganizowała pedagog szkolny Pani mgr Iwona Sternal.

Wszystkim obecnym na sali Rodzicom serdecznie dziękuje Rada Pedagogiczna.