Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z matematycznym domino

Kształtowanie kompetencji przyszłości, w tym technicznych, nie tylko odbywa się w czasie zajęć informatyki. W naszej szkole są to również spotkania ze szkolnym pedagogiem. W październiku uczniowie ćwiczyli się w działaniach matematycznych, wykorzystując dedykowane domino.

Pomoc została zakupiona w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.