Zajęcia robotyki w klasie 1a

We wrześniu pierwszaki z klasy 1a rozpoczęły swoją przygodę z Lego-robotyką. Jak to mówią – pierwsze koty za płoty.

Lekcje odbywają się z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratorium przyszłości”.