Zajęcia sportowe 29,30 kwiecień 2021

W dniach 29 i 30 kwietnia, które są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, w szkole organizowane będą zajęcia sportowe dla chętnych uczniów.

Harmonogram dla poszczególnych klas:

Czwartek: 

9.00 –  10.30 klasy 1 AB

10.30 – 12.00 klasy 4 AB

12.00 – 13.30 klasy 2 AB i 3 AB

13.30 – 15.00 klasy 5 A i 6 AB

Piątek:

9.00 –  10.30 klasy 1 AB

10.30 – 12.00 klasy 2 AB i 3 AB

12.00 – 13.30 klasy 5 A i 6 AB