Zakończenie roku szkolnego

28 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013. Z   tej   okazji   szóstoklasiści   wraz   z   wychowawczyniami   przygotowali   program słowno – muzyczny. Następnie Pan dyrektor wręczył naszym absolwentom świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. Po apelu wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek.