Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

„Nauczono mnie, że droga wiodąca do postępu nie jest ani szybka, ani prosta”.

26 czerwca 2015 roku zakończyliśmy uroczyście kolejny rok szkolny oraz pożegnaliśmy klasy szóste. Piękny program artystyczny przygotowali absolwenci naszej szkoły wraz z wychowawcami P. Małgorzatą Stańco oraz P. Barbarą Piecuch. Na uroczystości gościli Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Binda, obecny sołtys Pan Jan Sołtysik, oraz długoletni sołtys Pan Karol Ryszka, dla którego chórek klasy III pod przewodnictwem pani Ewy Walaszek – Szymańskiej przygotował specjalny program muzyczny w podziękowaniu za długoletnią pracę. W tym dniu Wójt Gminy Lipowej Pan Jan Góra nie mógł być obecny jednakże zagościł u nas dzień wcześniej, i przekazał na ręce dyrektora szkoły 9 laptopów, na kolejny rok szkolny za co bardzo dziękujemy. Podziękowania od Pana Wójta otrzymali nauczyciele, oraz gratulacje uczniowie którzy osiągnęli największe sukcesy sportowe.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne życzą wszystkim swoim uczniom pogodnych i bezpiecznych WAKACJI , wródźcie do nas wypoczęci i zdrowi 🙂