Zaproszenie na Gminny Konkurs Czytelniczy.

Dyrektor oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipowej zapraszają do udziału w Gminnym Konkursie Czytelniczym, który odbędzie się 26 kwietnia 2016 r. o godz. 9.30

Konkurs jest organizowany pod patronatem Wójta Gminy Lipowa Pana Jana Góry.

„Książki są najlepszym przyjacielem człowieka

ponieważ czytamy je tylko wtedy,

kiedy mamy na to ochotę.

A one milczą, kiedy myślimy o czymś innym.

Zawsze dają i nigdy o nic nie proszą”.

Baron von Munchhausen

Regulamin I Gminnego Konkursu Czytelniczego

1. I Gminny Konkurs Czytelniczy odbywa się pod hasłem „Elektroniczne wynalazki szanujemy, ale przede wszystkim książki promujemy”.

2. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Lipowa Pan Jan Góra.

3. Organizatorem jest Dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Lipowej.

4. Cele konkursu:

 • mobilizowanie uczniów do regularnego czytania, pobudzania ich wyobraźni oraz ciekawości świata;
 • kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej;
 • popularyzacja wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży;
 • zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej i publicznej;
 • podniesienie poziomu czytelnictwa;
 • rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni poprzez kontakt z literaturą;
 • właściwe zagospodarowanie czasu wolnego;
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI ze Szkół Podstawowych w: Leśnej, Siennej, Twardorzeczce, Słotwinie i Lipowej.
 2. Każdą szkołę reprezentuje trzyosobowy zespół, który startuje w dwóch etapach konkursu.

Zadaniem zespołów w pierwszym etapie jest zaprezentowanie pięciominutowej reklamy zachęcającej do przeczytania wybranej przez siebie powieści.

Do tej części konkursu prosimy o przygotowanie za pomocą dowolnej techniki plakatu w formacie A3, który obrazowo uzupełni ustną reklamę prezentowanej powieści.

Drugi etap polega na sprawdzeniu znajomości treści powieści Doroty Terakowskiej pt. „Władca Lewawu”.

Ta część konkursu przeprowadzona zostanie za pomocą programu Kahoot.

 1. Rywalizację zespołów oceniać będzie jury w składzie:
 • Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.
 • Przedstawiciel Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej.
 • Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Lipowej.

Opiekun konkursu: mgr Sylwia Torzewska