Zawieszone zajęcia stacjonarne.

Do 8 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych, a także słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego.

Więcej ➡️ https://bit.ly/35nWSG1 #edukacja #szkoła #bezpieczeństwo Kancelaria Premiera