Zbiórka makulatury

W listopadzie 2012 roku odbyła się w naszej szkole zbiórka makulatury. Uczniowie wszystkich klas starali się zebrać jak największą ilość papieru.
Zbiórka makulatury poprzedzona została pogadankami w klasach na temat ekologii i ochrony drzew. Uczniowie klas 4-6 wykonali również prace plastyczne w formie plakatów, które następnie zostały powieszone na drzwiach każdej klasy.
Za zajęcie pierwszego miejsca przyznano nagrodę dla klasy.

Wyniki zbiórki przedstawione są poniżej.

Klasa Va     446,70kg
Klasa IVb    366kg
Klasa IIIa    353kg
Klasa VIa    280kg
Klasa 0       230kg
Klasa VIb    210kg
Klasa IVa    207,30kg
Klasa Vb     199kg
Klasa IIb     172,40kg
Klasa IIc     161,10kg
Klasa I       105kg
Klasa IIa     80,50kg
Klasa IIIb    60kg

W sumie zebrano 2871 kg makulatury, za którą uzyskano kwotę 860 zł. Pieniądze przekazano opiekunowi Samorządu Uczniowskiego p. Annie Jakubiec Celem tej akcji było rozbudzenie świadomości uczniów w zakresie ochrony środowiska.

Za część pozyskanych pieniędzy zostaną zakupione nowe komplety szachów, które umożliwią uczniom naszej szkoły rozwijanie logicznego myślenia.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w zbiórce, szczególnie Rodzicom naszych uczniów, którzy dostarczali makulaturę do szkoły!

Anna Jakubiec