ŻEGNAJ ZIMO, WITAJ WIOSNO!

Z okazji I Dnia Wiosny uczniowie klas: 1a, b, c uczcili ten dzień topiąc Marzanny.

Najpierw dzieci wykonały 2 kukły z siana i kolorowych szmatek, bibuły i korali. Następnie klasy 1-sze udały się na spacer nad rzekę, żeby utopić Marzanny. Każdy uczeń mógł chwilę nieść kukłę. Nad rzeką ostatni raz uczniowie pożegnali się z Marzannami wspólnym zdjęciem. Śpiewając piosenkę uczniowie patrzyli jak Marzanny palą się i zostają wrzucone do rzeki. Na koniec wszyscy uczniowie zawołali : żegnaj zimo, witaj wiosno!

Topienie Marzanny

Marzanna to nazwa kukły przedstawiającej boginię, którą w rytualny sposób palono bądź topiono w czasie wiosennego Jarego Święta, aby przywołać wiosnę. Zwyczaj ten, zakorzeniony w obrzędach ofiarnych, miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku.

Kukłę wykonywano ze słomy lub siana, owijano białym płótnem, zdobiono wstążkami, bibułą i koralami. Tradycja nakazywała, aby orszak złożony z kukły i dzieci z zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano marzannę w każdej wodzie, jaka się nadarzyła.

 Jadwiga Białek