Ogłoszenie w sprawie zapisu dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Lipowej ogłasza nabór dzieci do oddziału przedszkolnego działającego w SP Lipowa na rok szkolny 2017/2018.

Nabór trwa od 1.03.2017 r. – 24.03.2017 r.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zobowiązani są złożyć w terminie do 24 marca 2017 roku w sekretariacie szkoły, prawidłowo i dokładnie wypełnioną

kartę zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego do pobrania w pliku poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Karta zapisu dziecka do kl. 0

Również do pobrania karta zapisu dziecka do klasy I

Karta zapisu dziecka do kl. I